İnisiyatif Merkezi Derneği
Banka Hesap Numaraları
Vakıf Bank
TL :
USD :
EURO :
İnisiyatif Merkezi Derneği Vakıf Bank TL : USD : EURO :
img

Hizmet Koşulları

MESAFELİ BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

1- İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

2-  Derneğe bağış yapan tüm alıcılar sözleşmede bundan sonra ‘Bağışçı’ olarak anılacaktır.

3-  Bağışı kabul eden dernek, sözleşmede bundan sonra Dernek olarak anılacaktır.

KONU

İşbu Sözleşme, Bağışçı’nın, Derneğe ait https://www.inisiyatif.org/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda bağışlamayı uygun bulduğu bağış miktarını verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

B- DERNEK BİLGİLERİ

Unvan: İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

Adresi: Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cd. No: 61/8 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 472 1121

E-posta: bilgi@inisiyatif.org

C- BAĞIŞÇI BİLGİLERİ

Unvanı/Adı:

Soyadı:

T.C.:

Adresi:

Tel:

E-posta:

D- SÖZLEŞME KONUSU

  1. Hayır işlerinde kullanılmak üzere internet sitesinden yapılan bağışların kabulü ile bu hususa ilişkin ayrıntılarının düzenlenmesi hakkındadır.
  2. Bağışçı,http://www.inisiyatif.org/internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanmak suretiyle dilediği miktarda bağış yapabilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

  1. Bağışçı, Derneğe ait internet sitesinde sözleşme konusu bağışın kullanımıyla ilgili bilgileri doğru olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Bağışçı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle sözleşme konusu bağışı onayladığı takdirde ilgili bağış bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Dernek, sözleşme konusu bağış, bağışçı tarafından bağışın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirmek şartıyla Borçlar Kanunun 295. ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olması halinde, bağışın iadesini istediğinde iade etmeyi kabul eder.
  4. Dernek, bağış toplama ve kullanma konularında ve süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kamu mevzuatının gereklerini yerine getirmeyi kabul eder ve ayrıca 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’u ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun tüm yükümlülüklerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Bağışçı, kendisi tarafından siteye kayıt formunda belirtilen adresi, e-posta adresi, telefon numarası bilgileri üzerinden Derneğin mektup, e-posta, kısa mesaj ve telefon görüşmesi ile kendisine ulaşılabilmesini kabul ve beyan eder.
  6. Bağışçı, bağış esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin kendisinin olmaması veya kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi hâlinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, bağışta kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etme zorundadır.
  7. Bağışçı, Derneğe ait internet sitesinden bağış yaparken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Derneğin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Derneğin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  8. Bağışçı, Derneğe ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlâka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Bağışçı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet işlemlerde bulunamaz.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Bağışçı, bağış ödeme işlemlerini yaptığı kredi kartı ile ilgili olarak temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRESİ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Bağışçı, site üzerinden yaptığı bağışa ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.